Skip to main content

סמינר ירושלים לחינוך יהודי 2017

סמינר ירושלים לחינוך יהודי 2017

ע"ש רוזיטה ואסטבן דה הרציג

14 – 17 למאי 2017   במלון הרוד'ס תל אביב

     לשאוף גבוה – מאידיאלים למציאות בישראל: 
יחסי הגומלין בין החוכמה היהודית ונקודת המבט הנשית    למען יצירת אפשרויות חדשות לחיים

תוכנית הסמינר יכלול הרצאות,  סדנאות, דיונים, סיורים מרתקים בנושאים

§           נשים ותהליך השלום

§           פליטים

§           מניעת סחר בנשים וזנות

§           הגנה על ילדים בסיכון

§           יזמות סביבתית

§             הגנה וסינגור על ישראל באומות המאוחדות

§           מאבק נגד ה-  BDS


על מנת להרשם ל סמינר נא למלא את הטופס זו

 אם יש לכם שאלות נא לשלוח אי-מייל ל: seminar@icjw.org